söndag, augusti 17, 2014

Gammal politik

Därom råder ingen tvekan.