måndag, februari 11, 2013

Har påven lustig hatt? Vilken påve

Vi är alla syndare sedan gå. Vi sparar den till möjliga uppsägningsorsaker om det skulle behövas från en övergångspåve till en småpåve.

Vi hoppas att han lyckades med sitt uppdrag att hålla status quo tills de mest konservativa kardinalerna dött bort och man kanske, eventuellt, i värsta fall kan diskutera möjligheten att  kondomer kan rädda liv.

Inga kommentarer: