söndag, januari 16, 2011

Kan likagärna heta klåparna

Amatörföreningens Curlingklubb, eller Amatörerna i folkmun, instiftat 1900. Ett exempel hur förändrade värderingar kan dra ner statusen i ett klubbnamn. År 1900 var amatör olympisk anda och vackert, nu är det, ja, amatörmässigt.


Inga kommentarer: