torsdag, mars 01, 2007

En arm att jobba med

Det finns sånt de inte lär ut på BVC. Till exempel sa dom aldrig hur svårt det är att fixa mjölkersättning med en grinig sexmånaders på armen. Detta det vill säga om man bestämt sig för att spara några kronor genom att köpa pulver istället för färdigblandad tetra. Aldrig sa dom hur man ska få kokande vatten till fingervarmt medan det fortfarande finns en liten chans till ett nöjt barn, sedan sa dom heller aldrig något om att skopan som följer med i paketet är mycket mycket större än öppningen på nappflaskan och att det mesta i de strykna måtten kommer missa flaskan. Om du försöker hitta lösningar genom att samla allt i en decilitermått så är du i ännu värre problem.

Slutligen fick man inga tips som indikerade på att det kommer bli klumpar i vätskan även om du skakar. Varje skakning leder dessutom till att några droppar far ut ur nappen och fläckar omgivningen. För att inte tala om klumparna som sätter sig som cement för hålet i nappen så att barnet omöjligt kan suga ut ersättningen. Cementen är dessutom omöjlig att få bort ifrån nappen. Once in it stays.

Om du har mycket mycket tur hinner du städa innan din sambo kommer tillbaka. Annars finns risken att hon kommer till ett hem med cirkulära pulverdrivor med nappflaskediameter på diskbänken som samsas om utrymmet med pulverlådor, decilitermått, pulvermått, gryta samt en igentäppt nappflaska som snabbt byts mot en annan.

Inga kommentarer: