onsdag, januari 31, 2007

Last days of disco

Så där ja! Nu är allt nerpackat och det återstår bara plugga ur datorn och avsluta den sista sändningen av Radio Smuckers! I mer än två är har ljus streamats ut, ibland mycket sporadiskt kan jag erkänna. Skiftningarna i musikstilar har varit snabbare än Linda Rosings karriärbyten. Om psykologer hade hört streamen och försökt göra en profil av min identitet baserat på musiken på Radio Smuckers hade dom trott att dom hade med en schizofren att göra.

När och om den återuppstår ska den inte vara beroende av att jag måste ha på datorn för att kunna sända. Som sig bör avslutar vi med en klassiker:

Inga kommentarer: