onsdag, april 23, 2008

Det mest uppenbara namnet på en barnbokskaraktär

Jag skulle vilja läsa en barnbok som handlade om Lydia Lax och är just en lax, men någon sådan finns inte. Otur.

Inga kommentarer: